Gaver til dit sponsorbarn...

Indbetaling kan gøres på følgende måder:


Nordea Bank

Reg. nr.: 2450

Konto-nr.: 7563380866


IBAN: DK13 2000 7563 3808 66

BIC: NDEADKKK


...eller via Mobile Pay:


(+45) 8126 7639


MRK: Navn og nummer på sponsorbarn som skal modtage gaven.


Send mail til ngayenschoolfund@live.dk med besked om hvad du har bestilt og til hvem.


Et valgfrit pengebeløb som dit sponsorbarn kan bruge til fordel for behov det måtte have.

En sæk ris á 50 KG til dit sponsorbarn og familien kan bestilles for 400 KR.

For en fattig familie som har svært ved at skaffe til et dagligt måltid mad,er det ekstra svært eller umuligt at give sine børn penge til at købe skolefrokost.


Et beløb á 200 KR kan dækkeskolefrokost til dit sponsorbarn et helt skoleår.

Opførelse af et lille bibliotek ved Ngayen Sanjal Lower Basic School...

Der er indsamlet indtil nu:


285 KR.

Pr. 18-07-2022

Ngayen Sanjal Lower Basic School har brug for en separat biblioteks-bygning i forbindelse med skolen. 

 

Head Teacher Mr. Touray vil gern tilskunde eleverne til at læse noget mere, og gerne også andet end hvad de har på deres årlige pensum.


På nuværende har de enkelte reoler stående bagerst i ECD / Nursery klasselokalet, hvilket Mr. Touray ikke finder holdbart  længden, da børnene er meget voldsomme med bøgerne under deres leg.


Han har fået udarbejdet et budget på en 4x4 meters bygning til at huse et lille bibliotek som er tiltænkt i forlængelse af den ene af klasserums-bygningerne.


Det vil koste hvad der svare til ca. 6.285 KR. at få denne biblioteks-bygning gjort til en realitet.


Donationer til fordel for dette projekt modtages med største taknemmelighed, og kan blive overført til Ngayen School Funds konto i Nordea Bank eller via Mobile Pay til 81267639.

MRK.: LBS Bibliotek